måndag 23 januari 2012

Ingredienser för lycka

Det pratas mycket om lycka idag, inte så konstigt kanske i vår moderna, materialistiska tid. Men vad är det egentligen? Och kan vi uppnå lycka? Vilken jordmån behöver vi?

Ja, nu finns det forskning på vilka de magiska ingredienserna för lycka är.  Mer om dessa strax. Martin Seligman, en banbrytande och numera mycket välrenommerad forskare inom området positiv psykologi, inlärd hjälplöshet etc. på Universitetet i Pennsylvania har länge forskat på området och skrivit ett flertal böcker i ämnet (bl.a boken Flourish). Vidare forskning – av samme Seligman, har nu lett till att han reviderat begreppet lycka, som han tyckte blev för flummigt.

Istället pratar man nu om välmående, att trivas – eller blomstra (Flourish)! Det tycker jag stämmer bättre in på min bild av vad både jag själv och andra söker. Människor som anlitar mig har vid en första kontakt alla olika saker de vill ha hjälp med. Utvecklas på något område, byta karriär, bli modigare, komma vidare med och se klarare på sin situation – till exempel. Gemensamt för alla är att de ytterst vill åt är en känsla. Varför vill jag ha ett nytt jobb, våga mer och kommunicera bättre till exempel? Jo, för när jag har det nya (rätta!) jobbet, vågar säga nej etc. så mår jag bättre och trivs med mig själv, blir mer harmonisk och känner mig lättare och friare.

Det är denna känsla, att må bra och trivas i sitt liv – som för mig är att andas lättare. Och kanske är det detta som är lycka. Både på kort och på lång sikt.

Så vilka är nu dessa magiska ingredienser?

  • Positiva känslor
  • Engagemang – som leder till ”flow”
  • Relationer/sociala kontakter– nära och närande.
  • Meningsfullhet och syfte i det vi gör
  • Aktivitet som leder till resultat (achievement)

Det vill säga, det som får dig att utveckla och kultivera dina talanger, att bygga djupa bestående relationer med andra, att känna glädje, att bidra på ett meningsfullt sätt till världen. Jordmånen för att blomstra.

Vad tror du om det?

Vilka små steg kan du ta idag för att blomstra - ännu mer?

Blomstrande hälsningar, 
Catherine


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar